Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Post Academisch Curriculum Homeopathie

PACH opleiding

Via de PACH opleiding worden artsen in drie jaar opgeleid tot arts voor homeopathie. 

In het eerste studiejaar wordt kennis aangereikt die direct in de praktijk toegepast kan worden, zodat u zo snel mogelijk ervaring kan opdoen met homeopathische geneesmiddelen bij duidelijk omschreven indicaties, zoals traumata, PMS, hooikoorts, otitis media acuta, buikkrampjes bij zuigelingen en acute mictie-klachten.

Het tweede (en derde) jaar geeft theoretische en praktische verdieping voor de behandeling van chronische aandoeningen en daarnaast wordt Materia Medica (geneesmiddelbeelden) gedoceerd.

In elk studiejaar wordt u uitgenodigd voor deelname in een studiegroep, in het tweede en derde jaar wordt ook een stage gepland.

Voor wie

De opleiding is geschikt voor basisartsen, huisartsen, medisch specialisten, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verloskundigen, physician assistants en geneeskunde studenten.

Bepaalde modules staan open voor andere geïnteresseerden als losse nascholing.

Bij voldoende belangstelling en aanmeldingen starten we elk jaar de PACH opleiding!

Studiemateriaal

Verplichte literatuur in de 3-jarige opleiding:

  • Het Organon der Geneeskunst, Hahnemann; Nederlandse vertaling van O.E.A. Goetze. ISBN 9071669033
  • Synthesis, Repertorium Homeopathicum Syntheticum; Dr. Frederik Schroyens (Homoeopathic Book Publishers, London) (edition 9.1). ISBN 1902575008
  • Desktop Guide; Roger Morrison (Hahnemann Clinic Publishing, California). ISBN 096353680
  • De Complete Materia Medica van Boericke en Phatak. S.R. Phatak - W. Boericke; samengesteld en vertaald door Frans Vermeulen.
    ISBN 9789076189246. (Ook als app aan te schaffen!)

U kunt de boeken eventueel bestellen bij Uitgeverij Merlijn. Zij voorzien in korting voor onze cursisten.

Diploma

Na afronding mag u zich arts voor homeopathie noemen. Het diploma van deze opleiding is tevens een voorwaarde om lid te worden van de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde, vakgroep Homeopathie (AVIG).

De PACH-opleiding is geaccrediteerd door de European Committee Homeopathy (ECH).

Na afronding van de driejarige PACH opleiding heeft de Nederlandse arts voldaan aan de eisen om toe te treden tot de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG), vakgroep Homeopathie.

Tandartsen die de PACH opleiding met goed gevolg hebben afgerond, kunnen lid worden van de vakgroep biologische tandartsen van de AVIG.

Nederlandse dierenartsen kunnen lid worden van de Vereniging Complementair werkende Dierenartsen (VCwD).

Eerste jaar

In het eerste jaar wordt kennis aangereikt die direct in de praktijk toegepast kan worden, zodat u zo snel mogelijk ervaring kan opdoen met homeopathische geneesmiddelen bij duidelijk omschreven klachten. Uiteraard worden hierbij de ‘NHG-standaarden’ in acht genomen. In feite vormt dit eerste jaar een uitbreiding van de mogelijkheden binnen deze richtlijnen en is daarom vooral geschikt voor huisartsen, artsen voor ouderengeneeskunde, kinderartsen en andere artsen die regelmatig met deze aandoeningen te maken krijgen.

Coördinator: Tine Cocquyt

Modules
Module 1.  Introductie tot de homeopathie / Homeopathische behandeling luchtweginfecties
Module 2.  Traumatologie en blessures / Inleiding in het Repertorium
Module 3.  Anamnese / Pandemie
Module 4.  Pathologie van het musculo-skeletaal systeem
Module 5.  Klachten voor/na zwangerschap en PMS
Module 6.  Inleiding tot het Organon / Ziekte en gezondheid / Casus ernstige pathologie
Module 7.  Hooikoorts en allergie / Isopathie / Acute otitis media
Module 8.  Tweede prescriptie / Acute mictie-klachten
Module 9.  Krampen / vaccinaties / hoest
Module 10.  Homeopathie en Dieren
Examen
Kosten

Inschrijfgeld: € 1.790,-

Inclusief syllabi en lunch.

De prijs is gereduceerd vanwege het feit dat de lessen zelfstandig online worden bekeken.

Mentorschap / persoonlijke coaching is bij dit eerste jaar inbegrepen.


Tweede jaar

Het tweede jaar geeft theoretische en praktische verdieping voor de behandeling van chronische aandoeningen. Er zal veel aandacht geschonken worden aan persoonlijke begeleiding in praktijken te Utrecht (NL) en Kortrijk (BE). Het leerjaar wordt wederom afgesloten met een toets

Coördinator: Roland Lugten

Modules

Module 1:  Casuïstiek / organon
Module 2:  Koolstofserie / bovenste luchtweginfecties
Module 3:  Mind - angst - depressie - etc.
Module 4:  Vervolg mind - angst - depressie
Module 5:  Bovenste luchtwegen / Palliatieve fase
Module 6:  Palliatieve fase
Module 7:  Lage rugklachten en maag-darm klachten
Module 8:  Maag-darm klachten / palliatie
Module 9:  Gedragsproblemen psychiatrie
Module 10:  Nosoden en IJzerserie

Examen

Kosten

Inschrijfgeld: € 1.990,-

Inclusief syllabi en lunch.

De prijs is gereduceerd vanwege het feit dat de lessen zelfstandig online worden bekeken.

Mentorschap / persoonlijke coaching is bij dit tweede jaar inbegrepen. Tevens krijgt u met veel korting toegang tot het tweedaagse Homeopathie Congres in september.


Derde jaar

In het derde jaar gaan we door met theoretische en praktische verdieping voor de behandeling van chronische aandoeningen en daarnaast wordt Materia Medica (geneesmiddelbeelden) gedoceerd. 

Indien de afsluitende toets met minimaal een voldoende wordt beoordeeld, volgt de diploma uitreiking.

Modules

Module 1.  Chronische ziekten en Materia Medica
Module 2.  Anamnesetraining
Module 3.  Inleiding Dierenrijk en Materia Medica
Module 4.  Chronische ziekten en Materia Medica
Module 5.  Liliiflorae en Materia Medica
Module 6.  Repertorium
Module 7.  Lanthaniden en Alumina en Sulfur
Module 8.  Chronische ziekten en Materia Medica
Module 9.  Plantenrijk volgens Yakir en Sensation methode volgens Sankaran
Module 10.  Zilver- en Goudserie en Materia Medica

Gevolgd door een schriftelijk afsluitend examen.

Kosten

Inschrijfgeld: € 2.090,-

Inclusief syllabi en lunch.

15 dagen stage zijn bij dit derde jaar inbegrepen. Tevens krijgt u met veel korting toegang tot het tweedaagse Homeopathie Congres in september.


Inschrijven voor de PACH opleiding

© 2021 Copyright
Homeopathie Stichting

Homeopathie Stichting
Koningsweg 234
3582 GM  Utrecht

NL26 INGB 0009 1066 88
KvK-nummer 30175085