Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

PACH 2

2022 - 2023

 • Coördinators

  Koos Noordeloos (Nederland) en Bart Lambert (België)

 • Locatie NL

  Koningsweg 234, 3582 GM Utrecht / Emmaplein 21, 5211 VZ Den Bosch

 • Locatie BE

  Boekenberglei 191, 2100 Antwerpen

 • Lestijden

  10.00 – 17.00 uur

 • Studiebelasting

  Online lessen, tenminste 5 lesdagen op locatie, 2 dagen snuffelstage, 3 online mentoravonden van 20:00 tot 21.30 uur. Zelfstudie: minimaal 3 uur per week

Doelstelling

Het tweede jaar geeft theoretische en praktische verdieping voor de behandeling van chronische aandoeningen en daarnaast wordt Materia Medica (geneesmiddelbeelden) gedoceerd.
Ook PACH 2 wordt afgesloten met een toets.

Per oktober 2022 starten we met het tweede jaar van de PACH opleiding.

U kunt zich voor het tweede opleidingsjaar inschrijven als u PACH 1 met goed gevolg heeft afgerond. Het is echter ook mogelijk om één of enkele modules als losse nascholing te volgen.

Programma

1 oktober 2022

Locatie: Den Bosch

Deze eerste lesdag op locatie zal in het teken staan van anamnesetraining, onder leiding van Bart Lambert en Koos Noordeloos.

Je kunt thuis alvast de volgende online lessen bestuderen:

CASUÏSTIEK / ORGANON

Casuïstiek en Repertorium - door Bart Lambert en Koos Noordeloos
Uitleg van het Organon - door Marie-Louise Oosterloo

KOOLSTOFSERIE / BOVENSTE LUCHTWEGINFECTIES

Koolstofserie en luchtweginfecties - door Huib Wijtenburg en Bart Lambert
Nosodes - door Bart Lambert

Mentoravonden

Online via Zoom

Er zijn drie online bijeenkomsten via Zoom (duur: uur tot anderhalf uur per mentoravond) onder leiding van dhr. Roland Lugten.

Deze mentoravonden van 20.00 – 21.30 uur staan gepland voor:

2 november 2022
8 februari 2023
8 maart 2023

18 november 2022

Locatie: Antwerpen

Tijdens de tweede dag op locatie wordt 's ochtends Materia Medica behandeld door Bart Lambert en Koos Noordeloos. Na de lunch volgt Materia Medica onder leiding van Léon Scheepers.
Deze lesdag volg je samen met de PACH 3 studenten.


Sowieso bestudeer je de volgende online lessen:

MIND - ANGST - DEPRESSIE - etc.

Casuïstiek / Q & A - door Koos Noordeloos
Psychische problemen - door Resie Moonen

MIND - ANGST - DEPRESSIE - etc.

Onder meer Natrium en Magnesium verbindingen - door Wim Roukema en Jean Luc Vanderlinden

13 en 14 januari 2023

Locatie: Den Bosch

Op vrijdag 13 januari, de derde live lesdag, zal Resie Moonen Liliiflorae en Materia Medica doceren.
De vierde live lesdag, zaterdag 14 januari, is een repertoriumdag onder leiding van Huib Wijtenburg. 
Deze beide lesdagen volg je samen met de PACH 3 studenten.


Sowieso bestudeer je de volgende online lessen:

BOVENSTE LUCHTWEGEN en PALLIATIEVE FASE

Bovenste luchtwegen - door Léon Scheepers
Homeopathie in de palliatieve fase - door Roland Lugten

PALLIATIEVE FASE

Siliciumserie en palliatieve fase - door Resie Moonen

18 maart 2023 (onder voorbehoud)

Locatie: Utrecht (onder voorbehoud)

In Utrecht kom je samen (mogelijk met de eerstejaars PACH studenten) onder leiding van Bart Lambert en Koos Noordeloos, of Mary v.d. Steur.

Nadere informatie over deze dag volgt nog.


Sowieso bestudeer je de volgende online lessen:

LAGE RUGKLACHTEN en MAAG-DARM KLACHTEN

Casuïstiek / Q & A - door Koos Noordeloos
Huisarts casuïstiek - Jeroen van Berckel Smit
Rug / knie e.d. - door Jean Luc Vanderlinden

MAAG-DARM KLACHTEN / PALLIATIE

Maag/darm kanaal - door Bart Lambert
Hart/ shock en ook palliatieve behandeling - door Roland Lugten

22 april 2023

Locatie: Utrecht

Samen met de eerstejaars en derdejaars PACH studenten kun je deze dag over de Zilver en de Goudserie bijwonen, waarbij ook Materia Medica zal worden behandeld. Deze dag staat onder leiding van Jan Scholten.

Deze lesdag staat ook open als nascholing voor homeopaten.


Sowieso bestudeer je de volgende online lessen:

GEDRAGSPROBLEMEN PSYCHIATRIE

Casuïstiek / Q & A - door Bart Lambert
Homeopathisch handwerk trituratie - door Marie-Louise Oosterloo
Gedragsstoornissen / ADHD / angst - door Evelien van der Waa

NOSODEN en IJZERSERIE

Nosoden en Sarcoden - door Bart Lambert
IJzerserie en casuïstiek - door Guus Polderman

14 mei 2023

Locatie: zuiden van Nederland

Je kunt deelnemen aan dit extraatje in het PACH programma: een plantenwandeling onder leiding van An Debyser in Zuid-Limburg of De Peel om planten te leren kennen en te proven.

Doel is vooral gezelligheid en de andere PACH studenten en homeopaten te ontmoeten. Familieleden zijn bij deze dag van harte welkom!   

Nadere informatie volgt nog.
Alleen bij voldoende belangstelling gaat deze dag door.

3 juni 2023

Locatie: nog nader te bepalen

Examen PACH 2  - o.l.v. Bart Lambert en Koos Noordeloos

Dit vindt schriftelijk plaats op een nog nader te bepalen locatie. Je wordt tijdig geïnformeerd.


Inschrijven voor PACH 2

© 2021 Copyright
Homeopathie Stichting

Homeopathie Stichting
Koningsweg 234
3582 GM  Utrecht

NL26 INGB 0009 1066 88
KvK-nummer 30175085