Algemene voorwaarden nascholing

Versie datum: 1 mei 2022

1. Aanmelding

 • 1.1  Aanmelding vindt plaats via de website door het invullen van het inschrijfformulier en is definitief na ontvangst van de bevestigingsmail.

 • 1.2  De inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de inschrijfformulieren.

 • 1.3  Studenten kunnen zich per mail aanmelden voor 20% studentenkorting. U dient uw studentenkaart te kunnen overleggen.

 • 1.4  Indien u zich vlak voor aanvang van de nascholing meldt aan de zaal, wordt het inschrijfgeld verhoogd met € 25,- administratiekosten.

2. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 • 2.1  Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die de Homeopathie Stichting verneemt of observeert, is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant heeft meegedeeld dat de gegeven informatie vertrouwelijk is.

3. Herroepingsrecht/bedenktijd

 • 3.1  U heeft het recht om uw inschrijving tot 14 dagen na datum van de bevestigingsmail zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan uw volledige inschrijfgeld binnen veertien dagen na aanmelding teruggestort. Om gebruik te maken van dit recht kunt u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. contact opnemen.

 • 3.2  De bedenktermijn geldt tot aanvang van de nascholing.

4. Facturering

 • 4.1  De prijs voor een nascholingsdag is inclusief koffie/thee, een biologische lunch en (digitale) syllabus.

 • 4.2  Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden en de prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

 • 4.3  Het inschrijfgeld dient vóór aanvang van de nascholing te zijn voldaan. Bij niet vooraf betalen kan de toegang tot de nascholing worden geweigerd.

 • 4.4  Alle kosten ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer.

5. Condities waaronder een nascholing niet door kan gaan

 • 5.1  Vijftien of minder inschrijvingen. De Homeopathie Stichting behoudt zich het recht voor om bij vijftien of minder inschrijvingen voor een nascholing deze niet door te laten gaan. U wordt hiervan één week tevoren per e-mail op de hoogte gebracht.

 • 5.2  Docent plotseling verhinderd. Indien een nascholing onverwachts geen doorgang kan vinden in verband met verhindering van de docent, zal een nieuwe datum worden voorgesteld. 
  Indien de nieuwe datum niet schikt, wordt het inschrijfgeld 100% gerestitueerd.

6. Annuleringen

 • 6.1  Voor annulering gelden de volgende regels:

  • Tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de nascholing kan bijna kosteloos worden geannuleerd. Het inschrijfgeld wordt minus € 10,- administratiekosten gerestitueerd.
  • Bij annulering in de derde week voor aanvang van de nascholing is 35% van het inschrijfgeld verschuldigd.
  • Bij annulering in de tweede week voor aanvang van de nascholing is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd.
  • Bij annulering binnen een week voor aanvang van de nascholing is 100% van het inschrijfgeld verschuldigd. De Homeopathie Stichting biedt in dat geval eenmalig de mogelijkheid om opnieuw in te schrijven voor dezelfde nascholing op een andere datum tegen een gereduceerd tarief van 50%.
  • Bij niet verschijnen van de deelnemer is 100% van het inschrijfgeld verschuldigd.
  • Indien een deelnemer is verhinderd, kan een andere persoon, aangewezen door de verhinderde deelnemer, zijn/haar plaats innemen.

  6.1.1  Bepalend hierbij is het tijdstip waarop de schriftelijke annulering door ons is ontvangen. Terugbetaling van (een deel van) het inschrijfgeld vindt plaats uiterlijk vier weken nadat de annulering door de Homeopathie Stichting is bevestigd.

7. Rechten studiemateriaal

 • 7.1  Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van de Homeopathie Stichting en/of de VSU. De deelnemer is niet gerechtigd materiaal waarop auteursrechten of andere rechten berusten op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van de Homeopathie Stichting en/of VSU.

8. Acties

 • 8.1  Voor speciale acties kunnen afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden. Deze staan altijd vermeld op het inschrijfformulier dat bij de speciale actie behoort.

9. Acceptatie

 • 9.1  Door inschrijving  geeft de opdrachtgever/deelnemer te kennen deze voorwaarden te accepteren.